Způsob zpracování osobních údajů odběratelů stravy.

Osobní údaje uchováváme na dobu 10 let, protože se k nám s objednávkami mnoho zákazníků po čase vrací.

Pokud chcete, aby byly smazány vaše údaje po realizaci a uhrazení objednávky, vyhovíme vám – žádost lze sdělit e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datum narození a trvalé bydliště zpracováváme pro ověření identity v případě rizikových objednávek, tedy na základě našeho oprávněného zájmu na úhradě za objednávky; ostatní osobní údaje jsou nutné k realizaci uzavřené kupní smlouvy na dodanou stravu.

Po dobu zpracování má k těmto údajům také náš poskytovatel hostingu (Axfone LLC, odštěpný závod zahraniční osoby , DIČ: CZ683954725, se sídlem Přípotoční 1519/10c, 101 00, Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77378. ), který je vázán mlčenlivostí a dalšími smluvními zárukami.

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné třetí osobě nebo do třetí země. Jedinou výjimkou může být zálohování poskytovatelem hostingu nutné pro zajištění bezpečnosti dat.

Máte právo dostat od nás přehled vašich osobních údajů, které máme a také právo žádat opravu nepřesných osobních údajů, namítat zpracování osobních údajů či žádat jejich výmaz, pokud by byly zpracovávány protiprávně. V tomto případě máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Cookies

Web společnosti Jídlo a Zdraví s.r.o. Žampiónová 331, Pitkovice, 104 00 Praha 10, IČ 05094500 , využívá pro shora uvedené účely tzv. cookies. Soubory cookie pomáhají společnosti Jídlo a Zdraví s.r.o. zapamatovat si nastavení Spotřebitele proto, aby se mohl přihlásit a realizovat svůj nákup a přizpůsobí uživatelské rozhraní webu dle nastavení Spotřebitele a jeho osobních preferencí.

Způsob zpracování osobních údajů odběratelů newsletteru.

Toto zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu správce na informování svých stávajících zákazníků, které lze kdykoli namítnout a ukončit tak zasílání e-mailem. V ostatních případech probíhá zpracování na základě souhlasu. Udělením souhlasu formou zadání e-mailu do formuláře tedy poskytujete souhlas k tomu, aby společnost Jídlo a Zdraví s.r.o. IČ: 05094500, se sídlem Žampiónová 331, Pitkovice, 104 00 Praha 10, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Společnost bude  uchovávat a zpracovávat (zde jen používat k rozesílání) pouze e-mail, který jste nám poskytli, tedy jen údaje v minimálním nezbytném rozsahu. Poskytnutí e-mailu není povinné, nicméně bez něj nebude možné získávat newsletter.

Účelem tohoto zpracování je doručování newsletteru se zajímavostmi a tipy z oblasti zdravého stravování nebo s nabídkou produktů nebo služeb. 

Právním základem zpracování je tento souhlas. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - („GDPR“).

Jídlo a Zdraví s.r.o. bude vaše osobní údaje zpracovávat po dobu do odvolání souhlasu, které můžete učinit kdykoli na kontaktu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Odvolání je rovněž možné proklikem na konci každého e-mailového newsletteru. Odvolání souhlasu nemusí mít vliv na osobní údaje, které zpracováváme z jiného titulu než souhlasu, například údaje nutné pro realizaci aktuální objednávky stravy.

 K Vašim osobním údajům budou mít přístup jen ti vybraní zaměstnanci Jídlo a Zdraví s.r.o. , kteří spravují newsletter,  a poskytovatel hostingu (Axfone LLC ),

Váš osobní údaj nepředáváme žádné třetí osobě nebo do třetí země. Jedinou výjimkou může být zálohování poskytovatelem hostingu nutné pro zajištění bezpečnosti dat.

Kromě práva kdykoliv svůj souhlas odvolat, můžete žádat opravu či doplnění údaje anebo požádat o kopii osobních údajů, které vedeme anebo je nechat přenést k jinému správci. Máte právo na výmaz e-mailového kontaktu z aktivního adresáře a toto právo realizujeme automaticky odvoláním souhlasu. Samotný e-mail pak zůstává na seznamu blokovaných, aby nedopatřením nemohlo dojít k nevyžádanému zaslání.

Pokud byste měli za to, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány zákonně, můžete žádat omezení zpracování či vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů. V tom případě můžete také kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, www.uoou.cz.

 

KONTAKTY:
+420 ... ... ...
e-mail

ADRESA:
Jídlo a Zdraví s.r.o.
Žampiónová 331, Pitkovice
104 00 Praha 10
IČ 05094500 | Zapsáno v OR...